Ethische gedragscode

Het openbaar onderwijs streeft naar een schoolklimaat dat zich kenmerkt door vertrouwen, respect en acceptatie. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor zowel het personeel als de leerlingen van onze school om een optimale leer -en werkprestatie te kunnen leveren. De gedragscode hoopt aan een dergelijk schoolklimaat bij te dragen.
 
Klik hier om naar de pagina te gaan waar de gedragscode te downloaden is.