Visie

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat vanuit het geloof dat iedereen anders is en we respectvol met die verschillen om willen gaan.

"Samen op weg naar zelfstandigheid"

  • Op de Prins Willem Alexander-school is iedereen welkom.
  • Wij zijn een open school, waar een ieder zich veilig en geborgen voelt en wij gaan met respect voor ieders verschillen met elkaar om.
  • Wij  scheppen omstandigheden, waarin onze leerlingen en onze personeelsleden zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
  • Op onze school wordt het zelfstandig en coöperatief leren bevorderd.

 

In ons dagelijks werk streven we ernaar om bovenstaande te realiseren. Een aantal uitgangspunten ligt aan dit streven ten grondslag. We gaan uit van drie prominente behoeftes, die bij ieder individu aanwezig zijn, dan wel ontwikkeld dienen te worden.

Behoefte aan autonomie:      <>   “Ik kan het zelf

Behoefte aan competentie:   <>  “Ik weet, dat ik het kan

Behoefte aan relatie:            <>   “Ik doe het niet alleen”