Welkom op de site van de Prins Willem Alexanderschool

Op deze site vindt u alle informatie betreffende onze school. Neemt u gerust een kijkje! Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan het contactformulier in!

Onze school is een openbare basisschool in het dorpje Eethen en telt op dit moment 105 leerlingen. Ons pedagogisch klimaat is sterk en onze leerlingen behalen goede resultaten. We stimuleren zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerkend leren. We leren de kinderen om te gaan met verschillen en zijn gedreven om het beste in ieder kind naar boven te halen.

"Prins Willem Alexanderschool: Samen op weg naar zelfstandigheid!"

 

Tabletonderwijs op de PWA

Sinds twee jaar werken we met tablets wat betreft de basisvakken rekenen, taal en spelling. In plaats van het verwerken van de opdrachten in een schrift, doen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 dat op hun tablet. De tablets die we van stichting Snappet huren, zijn adaptief en bevorderen het zelfstandig en samenwerkend leren. De tablets zijn persoonsgebonden, maar blijven wel op school. De leerlingen krijgen direct feedback op hun werk, omdat het meteen door het systeem nagekeken wordt. De leerkracht ziet op het dashboard van haar eigen computer hoe de les verloopt bij ieder kind en kan ingrijpen indien nodig. Na het verwerken van de basisstof gaat het kind oefenen met de stof van die dag op zijn eigen niveau. Dat houdt het volgende in: maakte het kind nog veel fouten dan krijgt het herhaling van de lesstof. Ging het gemakkelijk, dan krijgt het kind verdiepende opdrachten. Ook kan het kind gaan werken aan de doelen die hij dat jaar moet halen. Het kind kan zelf zien welke doelen hij beheerst en welke nog niet. Door een doel aan te klikken krijgt het kind oefeningen die bij dat doel horen. Door deze goed te maken ziet het kind direct resultaat: het doel kleurt blauw. En dat betekent: ik heb het doel behaald!

De leerkracht ziet in één oogopslag welke kinderen er voor verlengde instructie in aanmerking komen en welke kinderen de leerstof zelfstandig kunnen gaan maken. 

Nog nooit sloot een leermiddel zo goed aan bij de ontwikkeling van het kind! Niet alleen wij, maar ook de kinderen zijn uitermate tevreden over deze manier van verwerken van de lesstof. 

We zijn ons ervan bewust dat kinderen ook op andere manieren de leerstof moeten kunnen verwerken, immers we weten dat kinderen leren met hoofd, hart en handen! Daarom is er naast de tablet nog ruimte om de leerstof te verwerken door te spelen, te schrijven, te praten, te bewegen, jezelf te presenteren, te knutselen, te tekenen, etc. 

 

Op deze website vind u alle informatie over de Prins Willem Alexanderschool, daarnaast kunt u ook alle foto's bekijken en contact met ons opnemen!